Tel.: (+420) 725 632 235

Nabídka pro Mateřské školky a Základní školy - jízda na koni a také jízda kočárem taženým krásnými koňmi

Chcete připravit pro vaše dítka projížďku pohádkou? Chcete připravit pro vaše budoucí školáky nevšední zážitek? Za symbolickou cenu pro Vaši MŠ či ZŠ je tu kočárová doprava právě pro vás.

Nabídka pro novomanžele

Máte zájem o svatební památku? Chcete pro své blízké, příbuzné, děti i vnoučata snímek pro vzpomínku? Přejete si zvěčnit nevěstu i ženicha? Zkuste na chvilku zavřít oči a uvěříte nemožnému....Kočárová doprava vše zařídí.

Nabídka hipoterapie - Rehabilitace na koni

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Přenosem těchto impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování. Hipoterapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta  s písemným souhlasem lékaře.  Hipoterapie se může aplikovat již od věku 2 měsíců (poskytovat ranou péči v hipoterapii může pouze terapeut – specialista v tomto oboru), horní hranice není určena. Hipoterapií se dá pozitivně ovlivnit široké spektrum pohybových a posturálních poruch – nejčastější indikace jsou z neurologie a ortopedie.

Rehabilitace na koni probíhá vždy každé pondělí od 13.00 hod. – 16.00 hod.
Na adrese Kpt. Jaroše 29, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
Areál dostihového závodiště ( vedle OC Varyáda )

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Michala Wehlová
Tel.: (+420) 777 735 280

Markéta Hančáková
Tel.: (+420) 725 632 236
Tel.: (+420) 725 632 235